In English after Finish

Rekisteriseloste, tietosuoja ja sopimusehdot

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Sisällysluettelo
 1. Rekisterin ylläpitäjä
 2. Rekisterin yhteyshenkilö
 3. Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste
 4. Rekisteriin liittyvät sivut
 5. Kuka, mitä ja kenelle?
 6. Tietojen keräämisen tarkoitus
 7. Käyttäjästä kerättävät tiedot
 8. Maksuliikenteen tiedot
 9. Henkilötietojen säilytysajat
 10. Henkilötietojen luovuttaminen
 11. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 12. Tietolähteet
 13. Suojaus
 14. Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)
 15. Rikkomuksista ilmoittaminen
 16. Käyttäjän velvollisuudet
 17. Alaikäisten turvallisuus
 18. Käyttäjän oikeudet
 19. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille
 20. Evästeet
 21. Mikä on eväste?
 22. Evästeiden poistaminen
 23. Tietosuojan ja rekisteriselosten muuttaminen
 24. Muut mahdolliset oikeudet
 25. Lisätietoja

 

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 18.10.2023

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. Rekisterin ylläpitäjä

 • Lightheart
 • Y-tunnus 2211493-0
 • Ristiniementie 20 A 8
 • 02320 Espoo

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nina Sole, nina.sole@lightheart.fi

 

3. Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

 • Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
 • Asiakas ostaa tuotteen tai palvelun.

4. Rekisteriin liittyvät sivut

www.lightheart.fi

5. Kuka, mitä ja kenelle?

Lightheart (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustoilla käyviä henkilöitä, asiakkaita, palveluiden ostajia, kursseille, webinaareihin ja workshoppeihin osallistujia sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja yrittäjiä.

6. Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelujen toteuttaminen
 • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

Rekisteri koostuu yllä mainittujen sivustojen, maksuttomien tuotteiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

7. Käyttäjästä kerättävät tiedot

Käyttäjästä voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
 • Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen nina.sole@lightheart.fi.

8. Maksuliikenteen tiedot

Maksujen välittäjänä toimii Paytrail ja Paypal.com. Joissakin tapauksissa maksujen välitys toteutetaan laskulla ja osamaksulla. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

9. Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten.

10. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

11. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostilistalle liittyneiden ja kaupan kirjallisia tietoja ostaneiden käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

 • Ei siirretä mihinkään.

12. Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, lataa jonkin maksuttoman tuotteen ja päivittää omia tietojaan. Tietoja saadaan myös evästeiden avulla.

13. Suojaus

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät. Rekisteriin sisäänpääsyn mahdollistava käyttäjätunnus ja salasana vaihdetaan 4 kertaa vuodessa.

14. Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Suomarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Nina Sole, nina.sole@lightheart.fi. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun internet-sivuilta saatavaa lomaketta.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Lightheart asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

15. Rikkomuksista ilmoittaminen

Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

16. Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

17. Alaikäisten turvallisuus

Yrityksen maksulliset palvelut eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Alaikäisellä on kuitenkin lupa käyttää maksullisia palveluja, mikäli vanhemmat hyväksyy palvelun käytön ja maksaa palvelun alaikäisen puolesta. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisen henkilötietoja.

18. Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelyn rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

19. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

E-kirjat, verkkokurssit, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä kuukausikirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

20. Evästeet

21. Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä.  Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

22. Mitä evästeitä yritys käyttää?

Yritys käyttää seuraavia evästeitä:

 • kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
 • analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

23. Evästeiden poistaminen

Jos haluat poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, tutustu selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.

24. Tietosuojan ja rekisteriselosten muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

25. Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

26. Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla nina.sole@lightheart.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 13.6.2023

Sopimusehdot

Sisällysluettelo

 1. Lightheart yleiset sopimusehdot
 2. Palveluntarjoaja
 3. Yleistä
 4. Sopimuksen syntyminen
 5. Tuotteiden ja palvelujen toimitus
 6. Tuotteiden ja palveluiden käyttäminen
 7. Hinnat
 8. Maksaminen
 9. Sopimusehtojen muuttaminen
 10. Asiakaspalautukset ja reklamaatiot
 11. Ajanvarauksen peruutus
 12. Vastuuvapauslauseke
 13. Riita-asioiden käsittely

1. Lightheart yleiset sopimusehdot

Nämä sopimusehdot ovat voimassa 2.5.2018 alkaen. Olemassa olevien asiakkaiden kohdalla näitä sopimusehtoja sovelletaan välittömästi.

2. Palveluntarjoaja

 • Lightheart
 • Y-tunnus 2211493-0
 • Postiosoite: Ristiniementie 20 A 8, 02320 Espoo
 • Sivustot, joihin näitä sopimusehtoja sovelletaan www.lightheart.fi

3. Yleistä

Lightheart noudattaa Suomen verkko- ja kuluttujakaupassa säädettyjä lakeja ja asetuksia. Tätä sopimusehtoa sovelletaan kuluttajan, yrityksen tai yhteisön (jäljempänä ”asiakas”) ja Lightheart (jäljempänä ”yritys”) välisessä kaupankäynnissä. Yritys myy valmistamiaan hyvinvointiin liittyviä palveluita ja tuotteita.

4. Sopimuksen syntyminen

Sopimus asiakkaan ja yrityksen syntyy, kun asiakas ostaa yritykseltä tuotteen tai palvelun.

5. Tuotteiden ja palvelujen toimitus

Yritys sitoutuu toimittamaan tuotteet tai palvelut

 • Ladattavat tuotteet ja verkkokurssit heti oston yhteydessä (yritys ei vastaa mahdollisista verkkohäiriöistä)
 • Kirjalliset tilaukset tuotekohtaisten toimitusaikojen mukaan, poikkeuksena sairastuminen tai loma-aika tai muu pakottava syy.
 • Ajanvaraukset sovittuna aikana poikkeuksena sairastuminen tai muu pakottava syy.

6. Tuotteiden ja palveluiden käyttäminen

Kaikki sivustoilla ja palveluissa julkaistava aineisto on Lightheart tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätän kaikki oikeudet sivustolla ja niiden sisältämissä tuotteissa ja palveluissa julkaistavaan aineistoon.

Sivustoilla olevaa materiaalia saa selata, lukea ja ilmaista materiaalia saa ladata omalle koneelle ja tulostaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön.

Aineistoa saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Kurssit on tarkoitettu vai henkilökohtaiseen käyttöön. Tietojen kopiominen ja edelleen lähettäminen, tunnusten jakaminen tai myyminen on kielletty. Jäljennöksiä ja osaa niistä ei saa myydä, antaa, jakaa tai luovuttaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivustoihin ilman erillistä lupaa.

7. Hinnat

Palvelujen ja tuotteiden hinnat voivat vaihdella ja muuttua. Sähköpostilistalla oleville henkilöille saatetaan antaa ylimääräisiä alennuksia tai alennuskuponkeja. Yrityksen verkkokaupassa oleva hinta on se, jonka asiakas maksaa, ellei asiakkaalla ole käytössään alennuskuponkia.  Erilaiset kampanjat ja alennukset ovat voimassa vain rajoitetun ajan, eikä alennuksia myönnetä jälkikäteen. Kaikki hinnat sisältävät alv 24 %.

8. Maksaminen

Tuotteiden ja palvelujen maksaminen tapahtuu joko Paytrail.com:n tai PayPal.com. Asiakas on velvollinen maksamaan ostamansa tuotteet kokonaan.

9. Sopimusehtojen muuttaminen

Yritys pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Muutosten taustalla ovat yleisimmin lainsäädännölliset muutokset. Asiakas on velvollinen tarkistamaan sopimusehtojen sisällön aika ajoin ja päättämään sen jälkeen haluaako hän jatkaa sopimusehtojen noudattamista. Mikäli asiakas ei halua noudattaa näitä tai myöhemmin muutettuja sopimusehtoja, yrityksen sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

10. Asiakaspalautukset ja reklamaatiot

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain mukaiset ehdot peruuttaa kauppa.

 • Verkkokurssi katsotaan aloitetuksi kun asiakas kirjautuu kurssisivustolle ja saa aineiston käyttöönsä, tällöin peruutusoikeutta ei enää ole, eikä rahoja palauteta.
 • Teen tulkinnat enkeleiden avulla korkeimmaksi parhaaksesi. Jos vastaukset tai tulkinnan sisältö ei miellytä, niin se ei oikeuta rahojen palautukseen.
 • Toimin ajanvarauksissa enkeleiden ja valon auttajien kanssa korkeimmaksi parhaaksesi. En välttämättä kuitenkaan pysty auttamaan toivomissasi asioissa toivomallasi tavalla ja se ei oikeuta rahojen palautukseen.

Asiakaspalautuspyyntö tulee toimittaa viipymättä sähköpostilla osoitteeseen nina.sole@lightheart.fi.

Asiakasreklamaatiot, jotka koskevat yrityksen omia tuotteita tulee lähettää yritykselle viipymättä, kuitenkin viimeistään 2 kuukauden kuluessa. Yritys käsittelee reklamaatiot kahden viikon kuluessa siitä, kun reklamaatio on tullut yritykselle.

11. Ajanvarauksen peruutus

Varauksen peruutus on maksutonta, kun peruminen tehdään viimeistään varausta edeltävänä arkipäivänä (maanantain varaukset perjantaina). Peruuttamattomasta tai samana päivänä perutusta varauksesta peritään 50 % varauksen hinnasta.

12. Vastuuvapauslauseke

Yritys ei vastaa asiakkaan palveluiden vaikutuksesta henkilöasiakkaiden tai yritysasiakkaiden elämään ja heidän tekemiinsä päätöksiin ja valintoihinsa. Asiakkaat vastaavat itse omista valinnoistaan ja toiminnoistaan ja niiden mahdollisista seurauksista.

Tuotteet, palvelut ja materiaalit ovat saatavilla sellaisenaan kuin ne ovat. Yritys varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, vaihtaa, lisätä tai poistaa tuotteita, palveluita ja materiaaleja sivustoilla.

13. Riita-asioiden käsittely

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan(http://www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva direktiivi (Alternative Dispute Resolution). Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa EU-jäsenvaltioissa on laadukkaita tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä.

Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset riidat voidaan saattaa tuomioistuimen ulkopuolisen elimen ratkaistaviksi sekä asetetaan näille elimille minimilaatuvaatimukset.

© Lightheart Kaikki oikeudet tuotteisiin, palveluihin ja sivuihin pidätetään.

Privacy Policy and Terms and Conditions

Privacy Policy

Table of contents
 1. Registry administrator
 2. Register contact person
 3. Registry name and maintenance criterion
 4. Registry related pages
 5. Who, what and to whom?
 6. Purpose of collecting data
 7. Information to collect from the user
 8. Payment information
 9. Retention times for personal data
 10. Disclosure of personal data
 11. Disclosure and transfer of data outside the EU or the European Economic Area
 12. Data sources
 13. Protection
 14. Right of review and rectification (Personal Data Act, Section 26)
 15. Notification of breaches
 16. User Responsibilities
 17. Safety of minors
 18. User rights
 19. Links to third party websites
 20. Cookies
 21. What is a cookie?
 22. Delete cookies
 23. Changing Privacy and Registry Scripts
 24. Other possible rights
 25. More information

Privacy Policy and Privacy Updated on September 5th, 2023

Finland’s Personal Data Act (523/1999),

Section 10 Electronic Communications Privacy Act (917/2014)

1. Registry administrator

 • Lightheart
 • Business ID 2211493-0
 • Ristiniementie 20 A 8
 • 02320 Espoo

2. Register contact person

Nina Sole, nina.sole@lightheart.fi.

3. Registry name and maintenance criterion

 • The customer register under § 19 of the Personal Data Act
 • The customer buys a product or a service.

4. Registry related pages

www.lightheart.fi

5. Who, what and to whom?

Lightheart (hereinafter referred to as the company) refers to the “user” in this privacy statement and privacy policy. The company means the people, customers, service buyers, courses, webinars and workshops, and people, companies, communities and entrepreneurs participating in various competitions and sweepstakes.

6. Purpose of collecting data

Your personal data may be processed for the following purposes:

 • maintaining, managing and developing customer relations
 • implementation of services
 • certification of customer and visitor events
 • development of customer service, operations and sites
 • marketing of products and services as well as data analysis and analysis

The register consists of subscribing to the above mentioned sites, ordering free products and purchasing various products and services from users associated with the mailing list. The personal information of the register is used for communication with users in the mailing list and for managing and maintaining the customer relationship between the company and the customers.

Users are informed of news sites and topical events in accordance with the Personal Data Act. The user agrees that the company will also send direct mail, direct mail and / or other comparable addressed deliveries via email.

7. Data to be collected by the user

The user can be collected the following information:

 • first name
 • last name
 • email address
 • Personal and / or business information of a corporate customer (business ID, e-mail address, telephone number, postal address, post office and number)
 • Registration information: username and password
 • Customer relationship maintenance information; billing and payment information, order information, vendor and partner information, customer feedback, contacts, lottery and competition responses, cancellation information
 • Site User’s Emails
 • Site Permissions and Permissions
 • User usage information, such as clicking links, pages or posts you visit, time of action.

A user associated with an email list can at any time delete their information from the register via the link mentioned in each letter. The link is either in English (unsubscribe) or in Finnish (leave the list). The user may be present on several mailing lists, which may cause the company to still send messages and materials even though the user has apparently left the mailing list once. If you would like to leave all the lists at the same time, please contact us at nina.sole@lightheart.fi.

8. Payment information

Payout is provided by Paytrail.com or Paypal.com. In some cases, payment transactions are executed by invoice. Your customer’s online payment or credit card information will not be stored in company systems, but will remain with the company responsible for payment transactions.

9. Retention times for personal data

The customer register is reviewed every 6 months. User data will be deleted when it is no longer needed for the purpose.

10. Disclosure of personal data

Data collected in the registers will not be disclosed to the outside of the company for marketing, – for sales, opinion or market research purposes. However, personal data may be disclosed to the authorities when required on the basis of Finnish law. The register is stored in an information system and is protected and placed in such a way that no unauthorized parties have access to the records.

11. Disclosure and transfer of data outside the EU or the European Economic Area Electricity Post

The information (user name, surname and e-mail) of users who have entered in the e-mailing list and who have purchased written information will be transferred to software outside the EU or the European Economic Area: 

 • No transfer.

12. Data sources

Personal information is provided when a user orders a monthly letter, purchases a company’s product through a website, downloads a free product, and updates their personal information. Information can also be obtained through cookies.

13. Protection

Access to the register requires entering a username and password. The information contained in the registry stored in the system is accessible and is only allowed to use pre-determined company employees. The user name and password that allows access to the register are changed 4 times a year.

14. Right of review and rectification (Personal Data Act, Section 26)

The user in the Finnish Marketing Register has the right, in accordance with Section 26 of the Personal Data Act, to check what information about him has been stored in the Register. The request for verification must be sent in writing and signed to Nina Sole, nina.sole@lightheart.fi. In the implementation of the request for verification, it is recommended to use a form available from the Data Protection Ombudsman’s website.

The request for verification must state that the request concerns the registration information of the Lightheart customer register. If there are any errors in the data, the user may ask the registry contact person for a request to correct the error. The rectification request must be made in writing. The request must state and specify exactly what information is required to correct what the user thinks is the correct information and how the repair is requested to do so.

The company will not verify the accuracy of the personal information provided by the user.

15. Notification of breaches

Despite the best efforts, no internet data transfer method or electronic recording format is completely safe. The company can not guarantee full safety. If a company becomes aware of a security breach, it will notify the affected users so that they can take the necessary security measures. The Company undertakes to inform its customers of all their security matters and provide them with all the necessary information to comply with their statutory reporting obligations.

16. User Responsibilities

Keeping your personal information secure also requires that the user secures the security of their accounts by using sufficiently complicated passwords, exchanging them regularly and keeping them properly. The user must also ensure the safety of their own devices.

17. Safety of minors

The paid services of the company are not intended for minors. A minors means a person under 18 years of age. However, a minor is entitled to use paid services if parents approve the use of the service and pay for the service for the minor. The company does not consciously collect personal information of a minor.

18. User rights

The site user has the following rights:

 • Right to information
 • The right to limit processing
 • Rght to Repair
 • Right to be forgotten
 • Right of withdrawal of consent
 • Data transfer right

You have the right to deny the administrator of the registry to handle information that he or she is experiencing for direct marketing, distance selling or other direct marketing.

19. Links to third party websites

E-books, online training, free guides, workbooks, blog postings, and monthly newsletters may include links to third-party websites. Linked websites are not managed by the company, nor are they responsible for the content of third-party websites or the links contained in websites. If a user moves to a linked website, he or she must become familiar with the privacy policy, cookie collection information, and other applicable terms of use for that website.

20. Cookies

21. What is a cookie?

Cookies are small files that are stored on your device (computer / mobile device) browser. This way, the company can identify a visitor who visits the site several times. Each cookie expires after a certain time, depending on its purpose. Like commercial sites, the company uses cookies on its own website. By using Company Sites, you consent to the use of cookies as described on this site.

22. What are the cookies used by the company?

The following cookies are used by the company:

 • login and action cookie (for example saving settings at logon)
 • analysis cookies (Google Analytics, information helps the company to improve site functionality).

Other websites with potential links are collecting and utilizing cookies according to their needs. The site user must accept the cookies on each site itself. If the user does not agree to the collection of information about him, the use of that site will be immediately terminated.

23. Delete cookies

If you want to remove or block cookies from your browser, check out your browser settings because the actions are always browser-specific. However, it is important to note that if you decide to do so, it may affect the effective use of the services. By allowing cookies, you can make sure that our site is smoother.

24. Changing Privacy and Registry Scripts

Privacy and Privacy Policy are reviewed twice a year, with which they may change. Changes will be notified immediately when upgrading. By using the sites you automatically accept the new privacy and registration information. If you do not agree, then the use of the site will immediately cease.

25. Other possible rights

You have the right to file a complaint if you are unsatisfied with the complaint you submit to your business. The complaint is made to the supervisory authority. http://www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

26. More information

For questions related to the register, contact the e-mail nina.sole@lightheart.fi.

Privacy Policy and Privacy Updated on May 2, 2018

Terms and Conditions

 1. Lightheart terms and conditions
 2. Service provider
 3. Generell
 4. Creation of a contract
 5. Delivery of products and services
 6. Use of products and services
 7. Tariff
 8. Payment
 9. Cancel appointment reservation
 10. Changing Contract Terms
 11. Customer returns and complaints
 12. Disclaimer
 13. Handling of disputes

1. Lightheart terms and conditions

These terms and conditions will apply from 13 June 2023. For existing customers, these terms and conditions will apply immediately.

2. Service provider

• Lightheart
• Business ID 2211493-0
• Postal address:
Ristiniementie 20 A 8,  02320 Espoo

• Sites to which these terms and conditions apply to www.lightheart.fi

3. Generell

Lightheart complies with the laws and regulations set forth in Finland’s online and retail trade. This Agreement shall apply to trading between a consumer, a company or a Community (hereinafter referred to as ”Customer”) and a Lightheart (hereinafter referred to as ”the Company”). The company sells well-being services and products that they produce.

4. Creation of a contract

The contract between the customer and the company arises when the customer buys a product or service from the company.

5. Delivery of products and services

The Company undertakes to provide the products or services either

 • Downloadable products and online courses immediately upon purchase (the company is not responsible for possible network failures)
 • Written orders according to product-specific delivery times, with the exception of illness or vacation time or other compelling reasons.
 • Appointments at the agreed time, with the exception of illness or other compelling reason.

6. Use of products and services

Publish all sites and data services is the Light Heart of trademark law, copyright and / or other intellectual property rights. You retain all rights to the material published on the site and the products and services contained therein.The content on the site can be browsed, read and displayed, and uploaded to your personal machine and printed for your personal use.

The material may only be used for personal use. The courses are intended for personal use. Copying and forwarding the data, sharing or selling the identifiers is prohibited. Reproduction and parts may not be sold, issued, distributed or disposed of electronically or in paper form for commercial purposes, nor may they be modified or affixed to any other material or other web sites without the prior permission of the Company.

7. Tariff

Prices for services and products may vary and change. Extra discounts or discount coupons may be available to people on the email list. The price of a company’s online store is what the customer pays unless the customer has a discount coupon available. Various campaigns and discounts are only valid for a limited time, and no discounts will be granted afterwards. All prices include VAT 24%.

8. Payment

Payment of products and services is done either through Paytrail or PayPal.com. The customer is obligated to pay for all the products he has purchased. 

9. Cancel appointment reservation

Cancellation is free of charge when cancellation is made at the latest on weekdays prior to the reservation (Monday’s reservations on Friday). 50% of the total price of the reservation will be charged for a uncanceled or canceled on same day.

10. Changing Contract Terms

The Company reserves the right to change the terms of the contract. The underlying changes are most often legislative changes. The customer is obliged to check the contents of the contract time to time and to decide then whether he wants to continue compliance with the terms of the contract. If the customer does not wish to comply with these or later terms of the contract, the use of the websites of the company will immediately cease.

11. Customer returns and complaints

The consumer has the terms of the Consumer Protection Act to cancel the transaction. 

 • The online course is considered started when the customer logs into the course website and gets the material available, in which case there is no longer the right to cancel, and the money will not be returned.
 • I make Angel readings with the help of angels for your highest good. If you are not satisfied with the answers or the content of the reading, it does not entitle you to a refund.
 •  I act in appointments with angels and light beings for your highest good. However, I may not be able to help with the things you wish for and the way you want and that does not entitle you to a refund.

The customer feedback request must be sent by e-mail to nina.sole@lightheart.fi.

Complaints about the company’s own products should be sent to the company without delay, but within 2 months at the latest. The company will process the claims within two weeks of the claim being filed with the company.

12. Disclaimer

The company is not responsible for the impact of customer services on the life of individual customers or business customers and their decisions and choices. Customers are responsible for their own choices and activities and their possible consequences.

Products and services are available as they are. The Company reserves the right to change, exchange, add or remove products, services and materials at any time at any time.

13. Handling of disputes

If the dispute over a contract can not be settled through negotiations between the parties, the consumer may refer the matter to the Consumer Complaints Board (http://www.kuluttajariita.fi).
Before dealing with the matter, the consumer must contact the Consumer Ombudsman (http://www.kuluttajaneuvonta.fi).
Alternative Dispute Resolution on Consumer Disputes. The purpose of the directive is to ensure that all EU Member States have high-quality non-judicial dispute resolution bodies.
The Directive obliges Member States to ensure that disputes between consumers and businesses can be brought to justice by a non-judicial body and set minimum standards for these bodies.

© Lightheart  All rights to the products, services, and pages are reserved.